วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แขนกลหุ่นยนต์ Abot iOT ตราสินค้าไทยเจ้าแรกในประเทศไทย

แขนกลหุ่นยนต์  Abot iOT  ตราสินค้าไทยเจ้าแรกในประเทศไทย


ด้วยการเติมโตและความต้องการด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม แขนกลหุ่นยนต์   
industrial Robot Arms  เป็นเครื่องมือ ชนิดหนึ่งที่ มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน

- ช่วยคนทำงานที่อันตรายต่อสุขภาพ
- ช่วยคนทำงานที่ยกของหนักมากๆ ซ้ำ ๆ
- มีความคงทนและได้มาตรฐาน

ทีมงาน iWeldbot   นำเสนอ แขนกลหุ่นยนต์ Abot iOT

ด้วยความสามารถ ที่หลากหลาย

- งานเชื่อม รูปแบบต่าง ๆ
- งานหยิบจับวาง
- งานบรรจุกล่อง
- งานอื่น ๆ 

ที่ประยุกต์ใช้ได้   ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์


จากรายงานของ หน่วยงาน The Robotic Industries Association  https://www.robotics.org/
คาดการณ์เอาไว้ ว่าในช่วงเวลาปี 2017-2020  ความต้องการของ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น


ความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นโอกาส ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ด้วยการมองหาเครื่องมือช่วยงาน
และก้าวข้ามข้อจำกัด ต่าง ๆ ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยงาน


Abot iOT แขนกลหุ่นยนต์  ตราสินค้าของคนไทย Product of Thailand  ออกแบบและจัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี  ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล
ได้รับการ สนับสนุนงานวิจัย จาก หน่วยงาน  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ: NIA

  
หุ่นยนต์แขนกล  (Abot iOT) ได้รับรางวัล เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2561
สาขาผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ สนับสนุน อุสาหกรรม SMEs ของคนไทย ด้วยการใช้งานระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยคนทำงาน  ทีมงานจึงได้ พัฒนาสินค้า  แขนกลหุ่นยน์ Abot iOT  สำหรับ ช่วยคนทำงาน

กินแค่ไฟ ทำงานได้ถึงเช้า

มีงานซ้ำๆ  งานอันตราย งานเชื่อมให้แขนกลช่วยทำแทน
งานมาตรฐานสูง  แตกต่าง ด้วยระบบ iOT ระบบเป็นยามเฝ้าเครื่องให้  24/7
พิสูจน์ได้ด้วย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ติดต่อฝ่ายขาย คุณ เก๋  085-849-3144

ติดตามทีมงาน   แฟนเพจ @iweldbot  www.iweldbot.com
Technology Creator

By iNSolid...

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

งานแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

งานแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ


งานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018การจัดงาน Digital Thailand เพื่อพลิกโฉมหน้าประเทศไทย สู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ
เพื่อการส่งเสริม ให้ ประชาชน และ เยาวชนของประเทศ เรียนรู้และก้าวทันโลกในปัจจุบัน

ภายในงานประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานที่ได้ให้ ความร่วมมือในการแสดง สินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ
งาน Big Bang 2018


งานดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018  ที่บูธโครงเหล็กและโทนสีม่วงของหน่วยงาน EEC Robotics Cluster ที่ภายในเต็มไปด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวที่นำมาโชว์นั้น เป็นผลงานของ ‘กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์’ หรือ Thai Automation and Robotics Association (TARA)TARA   คืออะไร 
คือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านระบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0

Thai Automation and Robotics Association (TARA)
ด้วยการทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายให้ ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกมีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (Thailand Board of Investment) 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือ CoRE (Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์


ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New 10 S-curve)

ติดตามผลงานต่าง ๆ ของทาง ผู้ประกอบการที่ตั้งใจ และ ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ เทคโนโลยี ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทยเป็นของคนไทยได้มีเวทียื่นอยู่ในตลาดโลกได้ อย่างภาคภูมิใจ
By iNSolid...

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ต้องอึด : GRIT องค์ประกอบสำคัญแห่งความสำเร็จ

ต้องอึด : GRIT องค์ประกอบสำคัญแห่งความสำเร็จ

ถ้าพูดเรื่องความสำเร็จ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของบุคคลใดบุคล มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบและ พูดถึงได้ อย่างภาคภูมิใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ก้าวเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการของแต่ล่ะบุคคล
จากผลงานของ อาจารย์ Angela Duckworth ผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า GRIT พบว่า
องค์ประกอบของความสำเร็จ ในสาขาต่าง ๆ ของบุคคล พบว่า ความฉลาด, ความเก่ง, สภาพแวดล้อม, ความอยาก, แรงสนับสนุน ไม่ใช่ส่วนประกอบที่โดดเด่น แต่พบว่าสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ คือ GRIT หมายความว่า คือเราต้องอึดมากพอ นั้นเอง
3 องค์ประกอบหลัก ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้
  • ความสามารถพิเศษ แปลได้อีก คือ ความถนัด
  • ความหิว แปลได้อีก คือ ความอยากมาก
  • ความอึด แปลได้อีก คือ ความขยันหมั่นเพียร
สมการความสำเร็จคือ
ความสามารถพิเศษ X ความหิว X ความอึด = ทักษะ
ทักษะ X ความอึด = ประสบความสำเร็จ
กุญแจสำคัญในการ ประสบความสำเร็จ ที่อาจารย์ Angela Duckworth ได้ ให้ไว้เป็นข้อคิด คือ
ต้องมีใจรัก และความอึด ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
ต้องหิว ต้องอึด ต้องใจรัก ต้องพยายาม ถึงพบความสำเร็จได้
มีความอยาก ที่กระหาย ที่มากพอ ‘’ Stay hungry ’’ ทุกคน !

"Grit is passion and perseverance for very long-term goals. " Angela Duckworth

By iNSolid...

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

STEM Workforce คืออะไร ?

STEM  Workforce  คืออะไร ?แปลความหมาย แต่ล่ะคำศัพท์ ของ คำว่า STEM   “สะเต็ม”   โดย คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้
ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้คำนี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนของคำว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของคำนี้แตกต่างกันไป (Hanover Research, 2011, p.5) เช่น มีการใช้คำว่า STEM  ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน  
 อ้างอิง http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

คำว่า Workfoce ในภาษาอังกฤษ แปล ตรงๆ ในความเข้าใจกันแบบ ไทย ๆ คือ กำลังแรงงาน  ที่ใช้กันในส่วนงานพัฒนากำลังแรงงาน สำหรับ โลกอุตสาหกรรม ที่ ต้องใช้แรงงาน ในการผลิต และสร้างงานฝีมือ เพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ถ้ากล่าวถึงแนวนโยบายการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 หรือเรียกว่า ทศนิยมแห่งยุคสมัย : ไทยแลนด์ 4.0 VS แรงงาน 4.0 ภายใต้กระแสของการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0   การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และแรงงาน โดยการปรับระบบการท่างานจากเดิมเป็นการใช้ระบบอนาล็อค และเข้าสู่ยุคดิจิตอลซึ่งการเข้าสู่ยุคสมัย 4.0 ในระบบอุตสาหกรรมก็เพื่อการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า แม้มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไรก็ต้องใช้ “ก่าลังคน”
นโยบาย Thailand 4.0 นำไปสู่การที่ต้องปฏิรูปแรงงาน ให้เป็นแรงงาน 4.0 เพื่อพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ Industry 4.0 ดังนั้นการพัฒนาแรงงานต้องสอดคล้องกับอุปสงค์ในอนาคต และเศรษฐกิจแบบ Digital Society คนต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่ที่เป็นอัจฉริยะ โดยเฉพาะในสายงานการผลิตและรูปแบบของธุรกิจมีการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร การค้า เป็นในรูปของ Internet Of Things
โดยเมื่อรวม ความหมายแปล แต่ล่ะคำศัพท์  STEM Workforce โดยที่ ภายในประเทศไทย เราเองยังคงเป็น อุตสาหกรรม ภาคการผลิต ที่ต้องพัฒนาเพิ่มสมรรถนะกำลังแรงงาน (CompetencyWorkforce) ต้องเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านทักษะ STEM Workforce ให้กับกำลังแรงงาน ในประเทศ อย่างต่อเนื่อง

By INSOLID
MANUFACTURING SYSTEMS INTEGRATION


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3 มิติ ... ?

คำถามที่พบบ่อย  

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3 มิติ ... ?

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3D ที่ทำความเร็วได้สูงกว่าโปรแกรม 3 มิติ อื่น ๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ?


มีข้อดีอีกหลายอย่าง ได้แก่ :
1.   ข้อดีหลัก สำคัญคือการมี โปรแกรม ตัวช่วย สร้างเทคโนโลยีที่โดยจะคำนวณเงื่อนไขการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับในแต่ละเส้นทางการเดินตัดแยกกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้ในการทำงานในส่วนแรกประสบความสำเร็จทุก ๆ ครั้ง ได้  นี้จะช่วยประหยัดเงินและเวลาเขียนโปรแกรมได้มากและรอบเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการทดลองผิดถูกและข้อผิดพลาดในการทำงานได้เมื่อเทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการสร้างเส้นทางเดินตัดงานที่มีประสิทธิภาพ


2.   นอกจากการประหยัดเงิน แล้ว iMachining 3D ยังมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าระบบโปรแกรม 3D กัดงานความเร็วสูง อื่นๆ  ก็คือ ที่เป็นคุณสมบัติการกำหนดการตัดเฉือนงานขั้นต่ำของโปรแกรมในการตัดเฉือนพื้นผิวลาดเอียง ด้วยคุณลักษณะนี้จะ จำกัดระยะ Z กัดงานตามระดับที่กำหนด เส้นทางการเดินกัดงานหยาบจะมีส่วนที่เหลือ จากการตัดเหลือเพียงว่าถ้าจุดที่ไม่ได้กัดงาน จะกัดงานที่ระยะสูงสุดที่ระบุโดยผู้ใช้


โปรแกรมกัดความเร็วสูง 3D อื่น ๆ ทั้งหมด ทำการตัดงานตามแนวพื้นเอียงแม้ในสถานการณ์ที่ที่ไม่จำเป็นที่ต้องตัดใด ๆ ที่อยู่บนพื้นที่ลาดเอียงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระยะค่าที่ระบุไว้ในการเดินแบบ สคอลลอป Scallop (ในโปรแกรม 3 มิติที่มีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุค่า Scallop โดยส่วนมากที่สุด เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุ ระยะแบบคงที่)

ด้วยคุณลักษณะที่เฉพาะนี้  การกำหนดระยะขั้นต่ำที่ไม่ซ้ำกันนี้จึงส่งผลให้ใน :
ลดระยะเวลาในการตัดเฉือน สร้างเส้นทางรวมในช่วงขั้นตอนการเดินขึ้น ส่งผลให้ได้ในการลดการสึกหรอของทูลและเครื่องจักรและลดรอบเวลาการทำงานลดลงอีก
ที่มากกว่า การทำให้การตัดเฉือนของวัสดุที่เหลืออยู่บนพื้นลาดเอียงออกได้มากคือ จะทำให้การทำงานในขั้นตอน ของการเก็บละเอียดงานที่ตามมา (โดยใช้โมดูล HSM) ที่สามารถทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้นด้วย การเดินกัดที่รวดเร็วได้ ที่มีเนื้อเหลือน้อย โดยที่โหลดของการเดินกัดจะน้อยและดังนั้นจึงทำให้ลดลงเวลาการทำงานต่อไปได้และประหยัดทูลและลดการสึกหรอของเครื่องจักรได้มาก

3.   ในระหว่างขั้นตอนที่การเดินกัดงานขึ้น ความลึกของการตัดเฉือนตามแนวแกนที่มีขนาดที่เล็กกว่าทุก ๆ ครั้งจะสร้างขั้นตอนที่สูงขึ้นใหม่ ทุก ๆ ครั้ง  โดย iMachining ใช้ฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการเพิ่มอัตราการป้อนกัดและมุมการตัดเฉือนของทูล โดยที่ต้องรักษาความต่อเนื่องของโหลดที่กระทำต่อทูลที่สูงขึ้นโดยตัดที่ความลึกขนาดเล็ก เช่นส่งผลให้เวลาการตัดเฉือนที่ใช้ในเครื่องจักรของขั้นตอนนี้สั้นกว่าได้โดยไม่ต้องเพิ่มฟีดอัตราป้อนและมุมองศาการกัดเพิ่มขึ้นBy iNSolid...

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ด้วยวิธีการกัดงานที่รวดเร็วของ iMachining 3D เมื่อ เทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ ได้อย่างไร ?

คำถามที่พบบ่อย  


ด้วยวิธีการกัดงานที่รวดเร็วของ  iMachining 3D เมื่อเทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ ได้อย่างไร ?

iMachining 3D จะเร็วกว่าระบบการกัดงานแบบ 3 มิติความเร็วสูงกัดอื่น ๆ โดยปัจจัยที่มีส่วนประกอบที่มากกว่า iMachining 2D เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ในการกัดงานความเร็วสูงในระบบ 2D แบบ ปกติทั่ว ๆ ไปใน รูปแบบ เดิม
iMachining 2D สามารสร้างโปรแกรมซีเอ็นซีที่เสร็จสมบูรณ์กัดชิ้นงานในเครื่องจักรกลของคุณในระยะเวลาซึ่งประหยัดเวลาในการทำงานได้มากถึง 70% ที่สั้นกว่าทุก ๆ ระบบ CAM อื่น ๆ
และ ในการทำงาน ของ iMachining 3D สามารถ เวลาการทำงานได้มากถึง 90% ที่สั้นกว่าทุกระบบ CAM อื่น ๆ

         ด้วยเหตุผลที่โปรแกรม iMachining 3D ทำการเข้าตัดชิ้นงานที่ระนาบแนวนอนตามการตัดชิ้นงาน ด้วยการเคลื่อนที่ ด้วยการสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึม ของ iMachining 2D และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้าง wizard ทำให้ iMachining 3D ตัดวัสดุให้เร็วที่สุดเท่า เทียบiMachining 2D ที่ทำได้และนอกจากนี้  การทำงานกัดงานที่มีการกำหนดจุดพื้นที่ โดยเฉพาะ และการจัดลำดับขั้นตอนการกัดงานในระบบที่ดีทำให้ดีที่สุดของการตัดเฉือนเป็นไปได้โปรแกรม iMachining 3D จะช่วยลดระยะการเคลื่อนที่และการย้ายตำแหน่งในระยะยาว ๆ ทำให้ ลดการเดินกัดตัวเปล่า ได้ด้วยวีธีนี้ที่แตกต่างจาก ระบบการกัดความเร็วสูง 3D ชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เหมือน


iMachining 3 D มีการ ความสามารถในการเดินเก็บงานที่ลาดชันด้วยการเดินแบบคำนวณระยะสเตป ที่ต่อเนื่อง จากส่วนที่เหลือจากการทำงานก่อนหน้าได้ อีกทั้งยังทำการกัดงานที่คำนวณการกัดเอาออกเพียงระยะน้อยสุดของวัสดุที่ ระยะลาดชัน ตามความจำเป็นที่จะสร้างการเดินกัดทูลพาร์ทออกมาได้ ลดการเดินกัดงานที่ระยะที่ไม่จำเป็น ในระดับ  Z-  ได้   ด้วยในหลักการนี้หมายถึง เราสามารถ ทำรอบเวลาในการกัดงานจาก iMachining 3D ได้เป็นเวลาน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ในการทำงานกัดชิ้นงานที่ต้องตัดเฉือนงาน

By iNSolid...