วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3 มิติ ... ?

คำถามที่พบบ่อย  

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3 มิติ ... ?

อะไรคือข้อดีของ iMachining 3D ที่ทำความเร็วได้สูงกว่าโปรแกรม 3 มิติ อื่น ๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ?


มีข้อดีอีกหลายอย่าง ได้แก่ :
1.   ข้อดีหลัก สำคัญคือการมี โปรแกรม ตัวช่วย สร้างเทคโนโลยีที่โดยจะคำนวณเงื่อนไขการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับในแต่ละเส้นทางการเดินตัดแยกกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้ในการทำงานในส่วนแรกประสบความสำเร็จทุก ๆ ครั้ง ได้  นี้จะช่วยประหยัดเงินและเวลาเขียนโปรแกรมได้มากและรอบเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการทดลองผิดถูกและข้อผิดพลาดในการทำงานได้เมื่อเทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการสร้างเส้นทางเดินตัดงานที่มีประสิทธิภาพ


2.   นอกจากการประหยัดเงิน แล้ว iMachining 3D ยังมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าระบบโปรแกรม 3D กัดงานความเร็วสูง อื่นๆ  ก็คือ ที่เป็นคุณสมบัติการกำหนดการตัดเฉือนงานขั้นต่ำของโปรแกรมในการตัดเฉือนพื้นผิวลาดเอียง ด้วยคุณลักษณะนี้จะ จำกัดระยะ Z กัดงานตามระดับที่กำหนด เส้นทางการเดินกัดงานหยาบจะมีส่วนที่เหลือ จากการตัดเหลือเพียงว่าถ้าจุดที่ไม่ได้กัดงาน จะกัดงานที่ระยะสูงสุดที่ระบุโดยผู้ใช้


โปรแกรมกัดความเร็วสูง 3D อื่น ๆ ทั้งหมด ทำการตัดงานตามแนวพื้นเอียงแม้ในสถานการณ์ที่ที่ไม่จำเป็นที่ต้องตัดใด ๆ ที่อยู่บนพื้นที่ลาดเอียงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระยะค่าที่ระบุไว้ในการเดินแบบ สคอลลอป Scallop (ในโปรแกรม 3 มิติที่มีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุค่า Scallop โดยส่วนมากที่สุด เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุ ระยะแบบคงที่)

ด้วยคุณลักษณะที่เฉพาะนี้  การกำหนดระยะขั้นต่ำที่ไม่ซ้ำกันนี้จึงส่งผลให้ใน :
ลดระยะเวลาในการตัดเฉือน สร้างเส้นทางรวมในช่วงขั้นตอนการเดินขึ้น ส่งผลให้ได้ในการลดการสึกหรอของทูลและเครื่องจักรและลดรอบเวลาการทำงานลดลงอีก
ที่มากกว่า การทำให้การตัดเฉือนของวัสดุที่เหลืออยู่บนพื้นลาดเอียงออกได้มากคือ จะทำให้การทำงานในขั้นตอน ของการเก็บละเอียดงานที่ตามมา (โดยใช้โมดูล HSM) ที่สามารถทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้นด้วย การเดินกัดที่รวดเร็วได้ ที่มีเนื้อเหลือน้อย โดยที่โหลดของการเดินกัดจะน้อยและดังนั้นจึงทำให้ลดลงเวลาการทำงานต่อไปได้และประหยัดทูลและลดการสึกหรอของเครื่องจักรได้มาก

3.   ในระหว่างขั้นตอนที่การเดินกัดงานขึ้น ความลึกของการตัดเฉือนตามแนวแกนที่มีขนาดที่เล็กกว่าทุก ๆ ครั้งจะสร้างขั้นตอนที่สูงขึ้นใหม่ ทุก ๆ ครั้ง  โดย iMachining ใช้ฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการเพิ่มอัตราการป้อนกัดและมุมการตัดเฉือนของทูล โดยที่ต้องรักษาความต่อเนื่องของโหลดที่กระทำต่อทูลที่สูงขึ้นโดยตัดที่ความลึกขนาดเล็ก เช่นส่งผลให้เวลาการตัดเฉือนที่ใช้ในเครื่องจักรของขั้นตอนนี้สั้นกว่าได้โดยไม่ต้องเพิ่มฟีดอัตราป้อนและมุมองศาการกัดเพิ่มขึ้นBy iNSolid...

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ด้วยวิธีการกัดงานที่รวดเร็วของ iMachining 3D เมื่อ เทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ ได้อย่างไร ?

คำถามที่พบบ่อย  


ด้วยวิธีการกัดงานที่รวดเร็วของ  iMachining 3D เมื่อเทียบกับระบบ 3 มิติอื่น ๆ ได้อย่างไร ?

iMachining 3D จะเร็วกว่าระบบการกัดงานแบบ 3 มิติความเร็วสูงกัดอื่น ๆ โดยปัจจัยที่มีส่วนประกอบที่มากกว่า iMachining 2D เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ในการกัดงานความเร็วสูงในระบบ 2D แบบ ปกติทั่ว ๆ ไปใน รูปแบบ เดิม
iMachining 2D สามารสร้างโปรแกรมซีเอ็นซีที่เสร็จสมบูรณ์กัดชิ้นงานในเครื่องจักรกลของคุณในระยะเวลาซึ่งประหยัดเวลาในการทำงานได้มากถึง 70% ที่สั้นกว่าทุก ๆ ระบบ CAM อื่น ๆ
และ ในการทำงาน ของ iMachining 3D สามารถ เวลาการทำงานได้มากถึง 90% ที่สั้นกว่าทุกระบบ CAM อื่น ๆ

         ด้วยเหตุผลที่โปรแกรม iMachining 3D ทำการเข้าตัดชิ้นงานที่ระนาบแนวนอนตามการตัดชิ้นงาน ด้วยการเคลื่อนที่ ด้วยการสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึม ของ iMachining 2D และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้าง wizard ทำให้ iMachining 3D ตัดวัสดุให้เร็วที่สุดเท่า เทียบiMachining 2D ที่ทำได้และนอกจากนี้  การทำงานกัดงานที่มีการกำหนดจุดพื้นที่ โดยเฉพาะ และการจัดลำดับขั้นตอนการกัดงานในระบบที่ดีทำให้ดีที่สุดของการตัดเฉือนเป็นไปได้โปรแกรม iMachining 3D จะช่วยลดระยะการเคลื่อนที่และการย้ายตำแหน่งในระยะยาว ๆ ทำให้ ลดการเดินกัดตัวเปล่า ได้ด้วยวีธีนี้ที่แตกต่างจาก ระบบการกัดความเร็วสูง 3D ชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เหมือน


iMachining 3 D มีการ ความสามารถในการเดินเก็บงานที่ลาดชันด้วยการเดินแบบคำนวณระยะสเตป ที่ต่อเนื่อง จากส่วนที่เหลือจากการทำงานก่อนหน้าได้ อีกทั้งยังทำการกัดงานที่คำนวณการกัดเอาออกเพียงระยะน้อยสุดของวัสดุที่ ระยะลาดชัน ตามความจำเป็นที่จะสร้างการเดินกัดทูลพาร์ทออกมาได้ ลดการเดินกัดงานที่ระยะที่ไม่จำเป็น ในระดับ  Z-  ได้   ด้วยในหลักการนี้หมายถึง เราสามารถ ทำรอบเวลาในการกัดงานจาก iMachining 3D ได้เป็นเวลาน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ในการทำงานกัดชิ้นงานที่ต้องตัดเฉือนงาน

By iNSolid...
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อะไรสามารถทำให้ iMachining 3D ทำงาน กัดงานชิ้นแบบ Prismatic โดยอัตโนมัติ ?

คำถามที่พบบ่อย

อะไรสามารถทำให้ iMachining 3D ทำงาน กัดชิ้นงานแบบ Prismatic  โดยอัตโนมัติ ?

ใช่แน่นอน! ด้วย iMachining 3D คุณสามารถทำงานกัด หยาบ และคำนวณกัดงานในส่วนที่เหลือของ ชิ้นงานได้  ชิ้นงานที่มีขนาดและการขุดกัดลึก ในการกำหนดได้ในการทำงานครั้งเดียว โดยไม่ต้อง ทำการเขียนหรือสร้างรูปร่างเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้เป็นการใช้งานแบบโมเดลที่ต้องการกัดงาน กับ ขนาดของ วัสดุที่จะกัดงาน กำหนดลงไปในโปรแกรม ด้วยรูปแบบของการทำงานแบบอัตโนมัติของ iMachining 3D ทำให้การกัดหยาบและการเก็บส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติทำให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางเครื่องมือ iMachining 3D Prismatic ทั่วไป

เมื่อทำการกัดงานชิ้นส่วนแบบ 3 มิติ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น ค่าที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ ระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยใช้ iMachining 3D มากกว่า iMachining 2D
ต่อไปนี้คือ ประโยชน์ สี่ข้อ ของ :iMachining 3D
1.                    iMachining 3D จะทำการลงกัดงานมี่ขั้นที่ลึกที่สุดเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะทำการกัดวัสดุงานออกให้มากที่สุด ทำให้ผลในการกัดที่ความลึกที่ดีที่สุดของการตัดเฉือน อัตราการกำจัดวัสดุ (MRR) ที่ดีมาก และอายุการใช้งานของทูลดีมากขึ้น และรูปแบบการยกทูลจะถูกลดการใช้งานได้อย่างดี


2. โปรแกรม iMachining 3D  จะทำการเรียงลำดับของระดับ 2D ได้อย่าง อัจฉริยะ ตามส่วนต่างๆ ได้ตามระดับสองมิติตามระนาบ  Z   การเคลื่อนที่จะลดลงได้โดยการสั่งงานแบบ 3D กัดงานระนาบ Z ระดับตามพื้นที่ และการกัดงานของทูลพาร์ท 2D ตามพื้นที่

3. iMachining 3D จะทำการกำหนดการวางตำแหน่งแบบสมาร์ทระหว่างระนาบสองมิติ 2D  ตามพื้นที่ ระนาบระดับ Z  การย้ายตำแหน่งจะลดลงได้โดยการเชื่อมโยงการทำงานแบบสามมิติ 3D ระนาบ ระดับ Z และทำการกัดงานด้วยทูลพาร์ท ระนาบสองมิติ 24. iMachining 3D ใช้การคำนวณชิ้นงานโมเดลที่กำหนดโดยอัตโนมัติจากโมเดลสามมิติตามเป้าหมาย ในพื้นที่แคบ ๆ จะสามารถใช้ทูลขนาดใหญ่ทำงานได้อย่างปลอดภัย


By iNSolid...วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

iMachining 3D ทำได้อย่างไรถึงมีความแตกต่าง ?

คำถามที่พบบ่อย   


iMachining 3D ทำได้อย่างไรถึงมีความแตกต่าง ?

ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน iMachining 3D แตกต่างจาก 2D iMachining ได้อย่างไร?

iMachining 3D จะสร้างโปรแกรมงานที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเรียกใช้และสร้างโปรแกรมให้ซีเอ็นซีที่มีการคำนวณการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับงานกัดหยาบ และ เก็บส่วนที่เหลือ คำนวณได้จาก โมเดล สามมิติ โดยใช้ Scallop เดินกัดชิ้นงาน ในการสั่งงานกัดงานจากความลาดชันทั้งหมดในการทำงานครั้งเดียว
ในการใช้งาน iMachining 2D มีความต้องการที่จะต้องให้ผู้ใช้งานสั่งงานในส่วนที่ต้องการกัดงานเป็นส่วน ๆ ตามส่วนที่แยกต่างหากกันและลำดับระยะที่ต้องการจะกัดงาน ในการทำงานในครั้งเดียว, iMachining 2D สามารถทำงานได้ในระยะระนาบ หนึ่งความลึก(หนาหรือบาง) ชิ้นทรงเหลี่ยมสมมาตรของวัสดุ
iMachining 3D จะทำการคำนวณวิเคราะห์ชิ้นงานสามมิติเป้าหมายและจะรับรู้คุณลักษณะทั้งหมดของโมเดลและความลึกโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะขอบเขตสำหรับการเลือกเส้นขอบกัดงานหรือระบุระยะเช่นความลึกของการกัดขุดงานแบบ สองมิติ ฯลฯ ปริมาณเนื้อของชิ้นงานทั้งหมดที่จำเป็นต้องถูกตัดเฉือนออกจะแบ่งลงในพื้นที่กัด เส้นทางการเดินตัดหยาบจะเกิดขึ้นในแนวนอนของชิ้นงานตามความหนา (ระยะกัดงานลง ) เดินกัดตามส่วนงานที่เหลือในระยะแนวนอนตามชิ้นงานบาง ๆ (ระยะกัดงานลงขึ้น) สำหรับแต่ละส่วนพื้นที่การกัด โดยใช้การคำนวณวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนที่ดีที่สุดของกัดชิ้น จะประสบความสำเร็จในการตัดเฉือนในแต่ล่ะพื้นที่ iMachining 3D ด้วยวีธีการที่ไม่เหมือนกับวิธีการเดินกัดแบบปกติจะส่งผลให้การเดินกัดงานลดระยะการเดินกัดงาน ระยะถอยออกจากชิ้นงานให้ เดินสั้นที่สุด
iMachining 2D ต้องทำการแบ่งระยะและพื้นที่ ทุกที่จะถูกกำหนดโดยแยกความลึกและโดยขอบเขตสองมิติหรือด้วยการเขียนรูปทรงขึ้นมา
iMachining 3D จะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับรูปทรงแบบ Stock – ขอบเขตของชิ้นงานรูปร่างและข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่จะกัดงานงานออกมาแล้วโดยการกำหนดด้วยผู้ใช้งานในการทำ CAM-Part จากขั้นตอนกัดงานก่อนด้วย HSM
         iMachining 2D ต้องการให้ใช้รูปทรงขอบเขตที่ต้องขียนเพิ่มเติมและกำหนดไว้สำหรับเป็นขอบเขตของวัสดุที่จะกัดงาน ที่อยู่ด้านนอกของรูปทรงชิ้นงานจริง
iMachining 3D จะคำนวณได้อัตโนมัติจากพื้นผิวลาดชันโมเดลสามมิติและกำหนดระยะการกัดที่ดีที่สุดคือระยะ Step-up สำหรับแต่ละความลาดชันที่จะกัดได้เฉพาะเจาะจงสำหรับพื้นที่การตัดเฉือน สำหรับสร้างระยะต่อ ๆ ไปของการเดินด้วยระยะ Scallop ที่กำหนดจริงได้ต่อไป


โดยการใช้งานกำหนดค่า Scallop ให้มีขนาดเล็กจะได้ผลของงานที่ดีและระเอียดซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยการทำงานในขั้นตอนต่อไป การเก็บก่อนล่ะเอียด. อย่างไรก็ตามเวลาที่ใช้ในการกัดงานและการคำนวณรอบเวลา จะใช้เวลาที่นานขึ้นiMachining 2D ไม่สามารถที่จะคำนวณกับชิ้นงานที่มีเนินลาดชัน; สามารถทำได้เพียงระนาบเดียว และความลึกแนวตั้งรูปทรงเรขาคณิตที่พื้นผิวชิ้นงานBy iNSolid...

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ไอแมชชีนนิ่ง สามมิติ (iMachining 3D) ไม่เหมือนใคร ๆ ?

คำถามที่พบบ่อย  

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ไอแมชชีนนิ่ง สามมิติ  (iMachining 3D) ไม่เหมือนใคร ๆ ?


หลาย ๆ เหตุผลที่ iMachining 3D นั้นแตกต่าง :
1. iMachining 3D ใช้ขั้นตอนและวิธีการคิดโปรแกรม เหมือน กับที่ใช้ของ iMachining 2D เพื่อสร้างเส้นทางการตัดเฉือนของทูลและที่แตกต่างกันก็คือ การกำหนดค่า  Z  ที่โปรแกรมคิดและการกำหนดขนาดระยะค่า Z ต่างระดับกันได้ การทำเช่นนั้น iMachining 3D สามารถที่จะคำนวณพื้นที่กัดงานได้สำหรับการทำงานได้ครบสมบูรณ์ ทั้งชิ้นงาน


2. ด้วยการใช้ความสามารถที่มีความฉลาดในการคำนวณพื้นที่, เส้นทางการเดินกัดงานหยาบจะถูกสร้างขึ้นระยะการเดินกัดลึกแต่ล่ะครั้งลงไปในพื้นที่กำหนดการกัดงานชิ้นงาน หลังจากที่กัดงานในระยะความลึกแรกได้แล้วในพื้นที่ที่กำหนด (โดยใช้ทูลพาร์ทปัจจุบัน) จากนั้นโปรแกรม จะทำการคำนวณ ส่วนที่เหลือ และทำการเดินเก็บหยาบส่วนที่เหลือด้วยเส้นทางการเดินกัดงานของทูลพาร์ทที่ถูกสร้างขึ้นตามระยะความสูงชิ้นงาน ประเภท ทรงเรขาคณิต
พื้นผิวของชิ้นส่วนงานสามมิติ ทั่วไปมีรูปร่างหรือบนพื้นผิวในแนวนอนที่สูงขึ้นของชิ้นงาน ทรงเรขาคณิต
ในบางกรณีที่โปรแกรมจะรวมระยะกัดลึกเข้าด้วยกันทำให้ ระยะกัดลึกแรก กับ เก็บส่วนที่เหลือ มีระยะที่กว้างมากกว่าจากพื้นด้านล่างของงาน Pocket  (เช่นความกว้างของ Pocket จะแบ่งเป็นสองชั้นหรือมากกว่าของ Pocket  ที่มีขนาดเล็กและ ลึกที่ด้านพื้นล่าง)


ลำดับขั้นตอนการกัดลงลึกและขั้นตอนการเก็บส่วนที่เหลือขึ้นจนกระทั่งทั่วทั้งชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกตัวเลือกของการกำหนดขั้นตอนทั้งหมดได้ โดยใช้ All down steps then step-up.

โดยค่าเริ่มต้นความสูงของค่าความลึกถูกกำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยคํานวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางทูล และพื้นที่ความลาดเอียงของพื้นผิวแต่ละจุดความสูงเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงระยะลึกเพื่อรักษาระยะขนาดที่กำหนดค่า True Scallop

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะแทนที่ค่าเราสามารถกำหนดขนาดของระยะลึก Scallop ได้ (ในขั้นตอนการเดินเก็บขึ้น) ที่อยู่ในหน้าต่างหน้าเทคโนโลยีของโปรแกรม iMachining Operation 

อีกตัวแปรที่สำคัญคือ Scallop tolerance   ที่ทำงานร่วมกัน มีค่าที่กำหนดได้สองค่าตัวเลือกให้เลือกจาก - 30% (เป็นตัวเลือกค่าเริ่มต้น) และ 10% ค่าความเผื่อนี้ถูกนำไปใช้กำหนดระยะการเดินของทูล ซึ่งจะช่วยทำให้ iMachining 3D กำหนดการเดินกัดงานในสองระยะเดินงานพื้นผิวที่อยู่ติดกันซึ่งจะถูกกัดงานที่ระยะแตกต่างกันเล็กน้อย  ด้วยความสามารถนี้ทำให้ กัดงานที่ระยะ Z ที่ระดับแตกต่างกัดได้และทำงานกัดงานระยะสูงสุดที่ค่า Z ระดับเดียวกันได้
ผลของการกำหนดค่าเริ่มต้นส่งผลได้กับระยะ Scallop  ได้ที่ 30% ที่มากกว่าค่าที่กำหนดไว้ได้ ผลรวมของความยาวเส้นทางการเดินตัดขอทูลทั้งหมดและรอบเวลาจะคำนวณออกมาได้สั้น

โดยการใช้งานกำหนดค่า Scallop ให้มีขนาดเล็กจะได้ผลของงานที่ดีและระเอียดซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยการทำงานในขั้นตอนต่อไป การเก็บก่อนล่ะเอียด. อย่างไรก็ตามเวลาที่ใช้ในการกัดงานและการคำนวณรอบเวลาจะใช้เวลาที่นานขึ้น

3. การกัดงานด้วย iMachining 3D ในขั้นตอนต่อไป จะได้รับ USM จากการทำงานก่อนหน้านี้ โดยการใช้ ชิ้นงานสามมิติ และ โมเดล Stock เดียวกันมาคำนวณต่อจากการกัดงานหยาบด้วย ทูลที่ มีขนาดใหญ่ ด้วยการใช้ทูลที่มีขนาดเล็กมาเดินเก็บงานส่วนที่เหลือต่อจากขั้นตอนแรกจะค้นหาเนื้องานในพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติที่ทูลก่อนหน้าไม่สามารถเข้าถึงได้


การชดเชยระยะที่เหมาะสมตามขั้นตอนการกัดงานหยาบและการเดินลงเก็บขนาดใหญ่เข้าไปในPocket และ ระยะที่แคบ ๆ  (พื้นที่ขนาดเล็กเกินไปสำหรับทูลกัดหยาบที่กัดก่อนหน้านี้) จะคำนวณระยะตามการกัดออกมาด้วยการใช้ทูลขนาดเล็กที่กัดส่วนที่เหลือ และการตรวจสอบรูปร่างที่แม่นยำของส่วนการเก็บจุดที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเดินตัดเฉือนพื้นที่เปล่า ๆ ในอากาศ


By iNSolid...